Dagens program

Dagens program indeholder en række faneblade for alle ugedage og fire bokse: Dagsprogram, Lektioner, Tilsyn og Aktiviteter.

Her kan du angive det normale dagsprogram for hver af ugens dage.

Klik på fanebladet mandag for at angive standardprogram for mandage og tilsvarende for de øvrige ugedage.

Du kan kopiere én dags program til andre dage ved klik på knappen Til følgende hverdage i Gruppen Kopier/Nulstil.

Efter søndage findes to ekstra faneblade før lukket og før normal.

Program oprettet for dagen før lukket vil ved overføring til skoleåret blive oprettet på dage, som forekommer umiddelbart før en lukket dag – dvs. en dag, hvor skolen har lukket og der ikke er elever på skolen.

Program oprettet for dagen før normal vil ved overføring til skoleåret blive oprettet på lukket dage, som forekommer umiddelbart før en ikke-lukket dag. Her vil typisk være tale om en modtagevagt f.eks. efter en forlænget weekend

Her kan du angive dagens program for sådanne dage, der ofte vil afvige fra det normale dagsprogram. Der kan ikke angives lektioner i disse felter, da lektionerne følger den pågældende ugedag.

Du opretter og redigerer enheder i standardprogrammet på knapperne i Rediger enhed, eller ved at højreklikke over den ønskede boks og vælge et menupunktet svarende til knapperne.