SkolePlan Pro

SkolePlan Elev- og forældreintra
SkolePlan Elevintra er intranettet til brug for elever og forældre.
Her kan den enkelte elev eller forælder logge ind og se dagens program, beskeder, skema, årsplan, karakterer og udtalelser. Det er også her, der kan redigeres i egne kontaktoplysninger eller øvrige oplysninger om eleven. Eleven kan se og aflevere lektier og angive sine fagønsker i forbindelse med skemalægning.

SkolePlan Personaleintra
SkolePlan Personaleintra er et fuldt udbygget intranet til skolens personale.
Her kan den enkelte lærer logge ind og se dagens program, skema, årsplan, arbejdstidsopgørelser samt elev- og personalelister. Det er også her, I kan se og indberette elevfravær, angive lektier, karakterer, skrive udtalelser, skrive i dagbogen, lave interne beskeder, deltage i konferencer, lave reservation af udstyr og lokaler og meget mere.

Alle oplysninger i SkolePlan hænger sammen, så når I f.eks. skriver i dagbogen, kan I tagge elever, og informationen lander herfra automatisk i elevens logbog. På den måde er alle informationer samlet et sted, når der holdes forældresamtaler, eller I har brug for at skabe overblik over elevens aktiviteter, natterend, sygefravær eller andet.

SkolePlan Administration
SkolePlan Administration samler skolens information et sted. Her kan administrator logge ind og planlægge skoleåret. Det er også her, arbejdstidstiden beregnes, de løbende justeringer i skemaet opdateres, karakterer indberettes, der holdes styr på lokalaftaler og der er altid et godt overblik over de enkelte medarbejderes arbejdstid.

Men der er selvfølgelig meget mere

Vi har en lang liste af features på vores PRO-pakke, her du kan læse om nogle af dem

Emnebog Læs mere
Aftalebog Læs mere
Elevbookinger Læs mere
To do opgaver Læs mere
Indlæsning af karakterer fra digitaleprøver Læs mere
Elevudtalelser Læs mere
Udskriv beviser Læs mere
Indberetning af UPV til Optagelse.dk Læs mere
Indtastning af uddannelsesparathedsvurderinger (UPV) Læs mere
Indberetning af karakterer til Karakterdatabasen Læs mere
Indtastning af karakterer Læs mere
Weekendtilmelding Læs mere
Værelsesoversigt Læs mere
Rundvisning Læs mere
Middagsmenu Læs mere
Ombyt tjeneste Læs mere
Tilsynsplan Læs mere
Mødetidsplan Læs mere
Puljer Læs mere
Tjenesteplanlog Læs mere
Opgørelser Læs mere
Arbejdstidsberegning Læs mere
Skemaplanlægning Læs mere
Opgaveoversigt Læs mere
Personalefravær i Skema Modul 2 Læs mere
Reservation Læs mere
Reservation i Skema Modul 1 Læs mere
Personalesamtaler Læs mere
Klasseoversigt Læs mere
Protokol og fraværsregistrering Læs mere
Online medicinskab Læs mere
Online tilmelding til valgfag Læs mere
Indberetninger Læs mere
Lektiehåndtering Læs mere
Infoskærm Læs mere
Intranet Læs mere
Dagbog Læs mere
Onlineredigering af dokumenter Læs mere
Tilmeldinger og spørgeskema Læs mere
Tilsynsplaner Læs mere
Værelsestjek Læs mere
Opslagstavle Læs mere
Vagt- og tjenestebyt Læs mere
Elevsamtaler Læs mere
Mødehåndtering (Dagsordner og referater) Læs mere
Konferencer Læs mere
Elevjournal Læs mere
Udviklingsplaner Læs mere
Årsplaner Læs mere
Udtræk og lister Læs mere

Skal vi ringe dig op?

Du kan altid få en uforpligtende snak med os. Og vi kommer gerne fordi og viser dig hvordan SkolePlan virker.