SkolePlan Pro kan grundlæggende deles op i tre hovedområder.

SkolePlan Basis
SkolePlan Pro indeholder selvfølgelig alle funktionerne fra SkolePlan Basis, der er hele rygraden i SkolePlan.

SkolePlan Elev- og forældreintra
SkolePlan Elevintra er intranettet til brug for elever og forældre.
Her kan den enkelte elev eller forælder logge ind og se dagens program, beskeder, skema, årsplan, karakterer og udtalelser. Det er også her, der kan redigeres i egne kontaktoplysninger eller øvrige oplysninger om eleven. Eleven kan se og aflevere lektier og angive sine fagønsker i forbindelse med skemalægning.

SkolePlan Personaleintra
SkolePlan Personaleintra er et fuldt udbygget intranet til skolens personale.
Her kan den enkelte lærer logge ind og se dagens program, skema, årsplan, arbejdstidsopgørelser samt elev- og personalelister. Det er også her, I kan se og indberette elevfravær, angive lektier, karakterer, skrive udtalelser, skrive i dagbogen, lave interne beskeder, deltage i konferencer, lave reservation af udstyr og lokaler og meget mere.

Alle oplysninger i SkolePlan hænger sammen, så når I f.eks. skriver i dagbogen, kan I tagge elever, og informationen lander herfra automatisk i elevens logbog. På den måde er alle informationer samlet et sted, når der holdes forældresamtaler, eller I har brug for at skabe overblik over elevens aktiviteter, natterend, sygefravær eller andet.

Skal vi ringe dig op?

Du kan altid få en uforpligtende snak med os. Og vi kommer gerne fordi og viser dig hvordan SkolePlan virker.