Levring Efterskole fokuserer med begrebet Life Performance på tre udviklingsområder; personlig styrke, sociale kompetencer og faglig højde, som alle er flettet ind i idrætslinjerne, de boglige fag og de øvrige aktiviteter på skolen. 

Hvilken værdi skaber SkolePlan Pro? 

”Funktionerne i SkolePlan skaber overblik blandt personalet. Især lærerne er begejstrede, da de kan hente al nødvendig information i systemet. Det gør dem selvhjulpne og i vid udstrækning uafhængige af skolens administrationen. Informationsniveauet på Levring Efterskole er højere, end det nogensinde har været.” 

Og hvad med overflytningen til Skoleplan? 

”Det er en stor fordel for Levring Efterskole at have SkolePlan Pro. Det er tidsbesparende for os og gør kommunikationen langt nemmere. Supporten hjælper os i mål, så vi ved, at tingene virker. På den måde kommer vi hurtigt videre i teksten.” 

Lone Boye, Administrativ afdelingsleder på Levring Efterskole