På Bjergsnæs Efterskole er omdrejningspunktet  gymnastikfodboldkreativitet og de  boglige  fagimens man bliver klædt på til det voksne liv. Alle har et talent – vi udvikler det” siger man på efterskolen, der ligger højt og smukt placeret i Viborg og har plads til 156 elever på 9. og 10. klassetrin.  

Hvilken værdi skaber SkolePlan Pro? 

”Klassedelingen og undervisningsstrukturen på Bjergsnæs Efterskole er i høj grad afhængig af, at der ligger et velfungerende system bagved. Vi arbejder med store elevteams med løbende holddeling fremfor den traditionelle klassetænkning, hvor netop dét at SkolePlan ligger i lommerne på telefonen hos eleverne gør hverdagen smidig i forhold denne stærkt varierende måde at lave undervisning på. Eleverne kan – på vej til undervisning – hele tiden se, hvilket fag de skal have, hvor de skal være og med hvilken lærer. Det skaber tryghed og ville ikke kunne lade sig gøre uden SkolePlanOmvendt kræver det naturligvis, at SkolePlan holdes opdateret til mindste detalje og i videst muligt omfang er støvsuget for fejl. Det har vi trænet os i, og det tager egentlig ikke så lang tid, som man skulle tro, når først grundskemaet er lagt ind. Og føler vi os udfordret, så ringer vi bare til supporten.”

Og den ekstra gevinst? 

”Den store grad af sammenhæng qua SkolePlan skaber en rigtig god brugeroplevelse. For lærerne og skolens øvrige medarbejdere giver det gennemsigtighed og overskuelighed i forhold til arbejdslivet og arbejdstiden at have let adgang til alle praktiske og administrative oplysninger. At alle ved, hvad de skal hvornår. Det giver ro, tid og overskud til andre ting i hverdagen, som skaber værdi på vores skole.” 

– Torben Tougaard, Viceforstander på Bjergsnæs Efterskole