Opret ferie og helligdage

Når alle læreres ansættelsesgrader er angivet, er det tid til at oprette ferie og helligdage. Dette gør du via fanebladet Årsoversigt ved at klikke på knapperne Auto ferie og Auto helligdage.

Dette udløser oprettelse af ferieregistreringer svarende til overenskomsten samt helligdagsregistreringer på alle helligdage, som ikke er søndage. Er der angivet arbejde for en lærer på en helligdag, vil der ikke blive oprettet helligdagsregistrering for vedkommende på denne dag.

Ønsker din skole ikke at placere ferien, som overenskomsten foreskriver, skal du oprette ferie på en lidt anden måde. I givet fald starter du med at markere de dage i året, hvor ferien skal placeres, og dernæst klikker du på knappen Auto ferie. Så oprettes ferieregistreringer på de markerede dage og kun disse.

Hvis du således skal placere en samling feriedage i starten af skoleåret og en anden samling feriedage i slutningen af skoleåret, må du nødvendigvis opdele oprettelsen i to oprettelser. Først markeres den ene samling dage efterfulgt af klik på Auto ferie, og dernæst markeres de øvrige dage afsluttende med klik på Auto ferie.

 

Ferie

Ved klik på knappen Auto ferie i gruppen Helligdag/ferie får du mulighed for at oprette ferieregistreringer for alle medarbejdere.

Virkningen af denne knap afhænger af, om der forud er markeret flere datoer i den store boks nedenunder eller ej.

Er der kun markeret én linie, opfattes dette som ingen markering, og SkolePlan vil fremkomme med dette spørgsmål:

Svarer du Ja til denne dialog, vil alle eksisterende ferieregistreringer gennem hele skoleåret blive slettet og nye oprettet efter overenskomstens foreskrifter. Der oprettes kun ferieregistreringer til personale, som er fast ansat på det pågældende tidspunkt. Der tildeles 7,4 timers arbejdstid for medarbejdere med en ansættelsesgrad på 100%. Er ansættelsesgraden en anden, justeres arbejdstiden for helligdagsregistreringer i forhold til dette.

Er der markeret mere end én linie, vil SkolePlan fremkomme med dette spørgsmål:

Et billede, der indeholder tekst

Automatisk genereret beskrivelse

Svarer du Ja til denne dialog, vil alle eksisterende ferieregistreringer på de markerede dage blive slettet og nye oprettet på de markerede hverdage. Du kan således godt markere flere sammenhængende uger på en gang uden at der oprettes ferie på lørdage og søndage.

Svarer du Nej, vil du blive spurgt om oprettelse af standardferie som ved klik på Auto ferie uden flere dage markeret.

 

Helligdage

Ved klik på knappen Auto helligdage i gruppen Helligdag/ferie får du mulighed for at oprette helligdagsregistreringer for alle medarbejdere.

Svarer du Ja til denne dialog, vil eventuelle eksisterende helligdagsregistreringer blive slettet og nye oprettet. Der oprettes kun helligdagsregistreringer til personale, som er fast ansat på det pågældende tidspunkt, og som ikke er registreret med arbejde på helligdagen. Der tildeles 7,4 timers arbejdstid for medarbejdere med en ansættelsesgrad på 100%. Er ansættelsesgraden en anden, justeres arbejdstiden for helligdagsregistreringer i forhold til dette.