SkolePlan Synkroniserings Modul sørger for integrationer med andre systemer.

  • Synkronisering af elev- og personaleoplysninger
  • Synkronisering af skemaoplysninger til Exchange kalender
  • Synkronisering af skemaoplysninger til Office 365 kalender
  • Synkronisering af skemaoplysninger til Google kalender
  • Synkronisering af elev- og personaleoplysninger til UniLogin
  • Csv-eksport til Google Classroom