Personale, elever og forældre logger på SkolePlan og får adgang til skema, årsplan og  beskeder. Det er også her, personalet oprettet elevfravær, angiver lektier og skriver i dagbogen.

Funktioner i Basis  1