Hardsyssel Efterskole er en efterskole for 8., 9. og 10. klasse, hvor der er fokus på Outdoor, Musik, Sport og Film. Skolen, der ligger i Vejrum mellem Struer og Holstebro, ønsker at udvikle eleverne både fagligt og personligt i et godt samspil med andre elever og skolens dygtige lærere. På skolen har man samlet al IT ét sted. Hardsyssel Efterskole er bruger af SkolePlan Pro og har netværk og hosting hos Solutio, som er en del af SkolePlan.  

Hvilken værdi skaber SkolePlan Pro? 

SkolePlan Pro opfylder Hardsyssel Efterskoles behov for overblik og struktur i hverdagen blandt personale, lærere og elever. Den nødvendige information kan hentes i systemet, og folk ved, hvad de skal på hvilke tidspunkter og hvilke steder.” 

Og den ekstra topping? 

”At have alle IT-relaterede ting – netværk, hosting og SkolePlan Pro – samlet ét sted betyder, at det er nemt for os at komme videre med en udfordring. Vi skal henvende os ét sted. Det fungerer godt.” 

Rolf Sanderhoff, Forstander på Hardsyssel Efterskole