Værelsestjek anvendes af fx kontaktlærer, vagtlærer eller rengøringspersonale. På din “tjekke” værelser tur rundt på skolen opdager du et værelse der ikke har fået ryddet op.

Opret et værelsestjek og knyt en kommentar hertil. Eleverne der bor på værelset får en besked i SkolePlan på at deres værelse ikke er godkendt og de kan se beskeden fx der mangler at blive tømt skraldespand.


Når der er oprettet et værelsestjek vises det på forsiden af SkolePlan hos eleven.

Når værelset er godkendt forsvinder boksen fra elevens forside.