Opgaver i løbet af skoleåret som endnu ikke kan placeres i skemaet oprettes i en pulje fx teateruge eller samtaler.

I takt med at timerne placeres i skemaet nedskrives puljen.

Skemaplanlægger har således overblik over timerne fra skolestart.