I funktionen pedelopgaver får i et godt overblik over praktiske opgaver på skolen fx når der springer en pærer eller et håndtag der skal repareres.

Pedelopgaver fungerer ved at personalet opretter en opgave. Efterfølgende kan pedellen eller administrator afslutte opgaven, når den er løst.