Oversigt over lærernes opgaver.

Opgaven tildeles arbejdstid og indgår i arbejdstidsoptællingen.