Hos SkolePlan har vi gjort det let og overskueligt for skolens personale at håndtere både receptpligtig medicin og håndkøbsmedicin.

Det har vi, fordi Efterskoleforeningen anbefaler at alle skoler har retningslinjer for medicinhåndtering, da man oplever et stigende antal elever, hvor receptpligtig medicin er en del af hverdagen grundet forskellige typer behandlingskrævende diagnoser. Efterskoleforeningen anbefaler også, at alle skoler registrerer al udlevering af medicin til eleverne, og at der udpeges en ansvarlig på området.

Hele administrationen af skolens medicinskab har vi gjort let og hurtig tilgængelig i SkolePlan. Under menupunktet Medicinskab kan man som personale registrere, hver gang en elev får udleveret enten receptpligtig medicin eller håndkøbsmedicin.

I Medicinskabet i SkolePlan kan du se:

  • hvilken elev, der har fået udleveret medicinen
  • hvornår medicinen er blevet udleveret
  • hvilken lærer eller andet personale, der har udleveret den

Sådan sørger skolen for, at en elev f.eks. ikke får udleveret mere smertestillende medicin end hensigtsmæssigt ved sygdomstegn.

Du kan læse mere om Efterskoleforeningens anbefalinger her:
http://www.efterskoleforeningen.dk/da/Leksikon/MP/Medicinhaandtering

Har du spørgsmål til Medicinskabet i SkolePlan, er vi altid klar til at hjælpe.

Features (begge)

Emnebog Læs mere
Aftalebog Læs mere
Elevbookinger Læs mere
To do opgaver Læs mere
Indlæsning af karakterer fra digitaleprøver Læs mere
Elevudtalelser Læs mere
Udskriv beviser Læs mere
Indberetning af UPV til Optagelse.dk Læs mere
Indtastning af uddannelsesparathedsvurderinger (UPV) Læs mere
Indberetning af karakterer til Karakterdatabasen Læs mere
Indtastning af karakterer Læs mere
Weekendtilmelding Læs mere
Værelsesoversigt Læs mere
Rundvisning Læs mere
Middagsmenu Læs mere
Ombyt tjeneste Læs mere
Tilsynsplan Læs mere
Mødetidsplan Læs mere
Puljer Læs mere
Tjenesteplanlog Læs mere
Opgørelser Læs mere
Arbejdstidsberegning Læs mere
Skemaplanlægning Læs mere
Opgaveoversigt Læs mere
Personalefravær i Skema Modul 2 Læs mere
Reservation Læs mere
Reservation i Skema Modul 1 Læs mere
Personalesamtaler Læs mere
Klasseoversigt Læs mere
Protokol og fraværsregistrering Læs mere
Online medicinskab Læs mere
Online tilmelding til valgfag Læs mere
Indberetninger Læs mere
Lektiehåndtering Læs mere
Infoskærm Læs mere
Intranet Læs mere
Dagbog Læs mere
Onlineredigering af dokumenter Læs mere
Tilmeldinger og spørgeskema Læs mere
Tilsynsplaner Læs mere
Værelsestjek Læs mere
Opslagstavle Læs mere
Vagt- og tjenestebyt Læs mere
Elevsamtaler Læs mere
Mødehåndtering (Dagsordner og referater) Læs mere
Konferencer Læs mere
Elevjournal Læs mere
Udviklingsplaner Læs mere
Årsplaner Læs mere
Udtræk og lister Læs mere