En fast del af elevernes hverdag er naturligvis lektier. I SkolePlan får elever og forældre et hurtigt overblik over dagens lektier.

Lektiefunktionen i SkolePlan sørger for, at eleverne kan se deres lektier, aflevere opgaver og få en vurdering af deres afleveringer.

Det er nemt for lærerne at oprette lektier. Lektier oprettes enten med en afleveringsfrist eller knyttes til en bestemt lektion. Til lektien kan der skrives en tekst, uploades filer eller tilføjes et link. Efter lærerne har oprettet en lektie kan elever og forældre se lektien, når de logger ind i SkolePlan.

Eleverne markerer lektien når den er lavet og får dermed hjælp til at bevare overblikket!

Er lektien en skriftlig opgave afleveres den i SkolePlan. Lærerne kan løbende følge med i, hvilke elever der får afleveret deres opgaver, og det er lærerne selv der fastsætter afleveringstidspunktet.

Lærerne har mulighed for at give en tilbagemelding på opgaven på 3 forskellige måder – enten ved et OK, en karakter eller en skriftlig kommentar.

Kort sagt – lektiefunktionen giver overblik over lektierne både for elever, forældre og lærere!

Du kan herunder se en kort præsentation af lektiehåndtering i SkolePlan.