SkolePlan Intranet er et website for lærere, elever og forældre, som gør det nemt at følge med i hverdagen og alle aktiviteterne på skolen

 

SkolePlan Elev- og forældre Intra
SkolePlan Elevintra- og forældre Intra er til brug for elever og forældre. Her kan elever og forældre se:

– skema
– beskeder
– dagens program
– karakterer
– udtalelser
– lektier

I Elevintra kan der også afgives fagønsker i forbindelse med skemalægning.

SkolePlan Personaleintra
SkolePlan Personaleintra er et fuldt udbygget intranet til skolens personale, hvor alle oplysninger er samlet på ét sted og giver det optimale overblik. Her kan den enkelte lærer logge ind og se:

– dagens program
– skema
– årsplan
– arbejdstidsopgørelser
– elev- og personalelister

I Personaleintra kan der også indberettes elevfravær, angives lektier, karakterer, skrives udtalelser, dagbogsnotater, sendes interne beskeder, laves reservation af udstyr og lokaler og meget mere.


Vidste du at:
Du kan tagge elever i dagbogen, og derfra lander informationen direkte i elevens dagbog