Her samles oplysninger om den enkelte elev.

Elevjournalen fungerer som en journal, hvor informationer omkring eleven samles i dataorden.

Indtast notater og oprettet møder.
Upload filer, fx beviser eller rapporter fra sagsbehandler.

 

 

Elevjournaler er kun tilgængelig for personalet, ikke eleven og det er kun de personaler der er koblet på eleven, der har adgang til elevjournalen.