Eleverne kan via SkolePlan vælge valgfag, hvis i fx tilbyder nogle fag i efteråret og andre i foråret.

Når fagrunden er oprettet kan eleverne via SkolePlan vælge de fag/hold der indgår i fagrunden.

Inden eleverne kan vælge er der lidt opsætning der skal være på plads først.


1. I administrationsprogrammet vælges fanen Årsdata og Grundoplysninger.

 


2. Vælg Fagønsker i fanen til venstre.

Her er et par indstillingsmuligheder.

Antal fagønsker-prioriteter (2): Her angives antallet af prioriteter pr. fag/hold.
Elever må angive fagønsker (3): Her markeres når fagrunden skal offentliggøres for eleverne.
Kun indmeldte fra og med (4): Er det kun elever indmeldt før en bestemt dato der skal vælge fag/hold markeres her, samt der vælges en dato.
… for fagønskerunde nr. (5): Her markeres for den aktuelle runde.
Fag/hold til runden(6): Her indstilles hvilke fag/hold der skal indgår i fagrunden – se mere info under punkt 4.
Nulstil afgivne ønsker (7): Vil du genbruge en fagrunde kan elevernes valg nulstilles.


3. Opret de hold, der skal indgå i fagrunden.

Vær opmærksom på at de hold du opretter skal have samme periode nummer som nummeret på fagønskerunden.

 


4. Vend tilbage til Årsdata – Grundoplysninger – Fagønsker og vælg fanen Fag/hold til runden (6).


5. I visningen indstilles hvilket hold der skal indgå i runden og om der skal oprettes flere grupper.

 


Start med at vælge om der skal benyttes fag eller hold til fagrunden.

Vælger du hold markeres i Benyt hold.

 


Opret grupper, hvis der skal være mere end 1 gruppe.

 


Placér de hold der skal indgå i fagrunden.

De fag/hold der kan vælges vises i højre kolonne.

De fag/hold der skal indgå i fagrunden flyttes over i midterste kolonne.

 


Der findes et par indstillingsmuligheder under Rediger gruppe.

Klik på Rediger gruppe.


Felt med indstillingsmuligheder vises.


Navn: Her skrives navnet på gruppen.


Minimum: Her vælges det mindste antal valg hver elev skal tage.

 • Eksempel på minimum

  Der indgår 4 fag i gruppen, og eleven skal mindst vælge 2 fag i gruppen.

  Her markeres 2 i minimum.

  Elevvisning – her mangler at blive angivet et valg.


Maksimum: Her vælges det maksimale antal valg hver elev må tage.

 • Eksempel på maksimum

  Der indgår 4 fag i gruppen, men eleven skal kun vælge 2 fag i gruppen.

  Her markeres 2 i maksimum.

  Elevvisning – her er angivet et valg for meget.


Markeres 0 i Minimum og Maksimum er der ingen begrænsninger. Eks. der indgår 4 fag i gruppen, og eleven bestemmer selv hvor mange valg de tager – her mellem 0 og 4.


Kun én af hver prioritet: Markeres hvis eleven kun må vælge den samme prioritet en gang til de fag der er i gruppen.

 • Eksempel på Kun én af hver prioritet

  Der indgår 4 fag i gruppen, men eleven må kun vælge 1. prioritet en gang i denne gruppe.

  Elevvisning – her er angivet tre valg på prioritet 1 og der må kun angives et.Gælder alle stamhold/trin: Markeres hvis alle stamhold skal være med i gruppen. Er det kun et enkelt stamhold der skal vælge fag/hold udpeges de ønskede stamhold.


I Rundens overskrift findes yderligere et par indstillingsmuligheder.

Klik på Rundens overskrift.


Felt med indstillingsmuligheder bliver vist.


Periode: Vælg den periode og uge som fagrunden er gældende for.


Navn: Overskrift på hele fagrunden fx Valgfag forår.


Indgår der flere grupper i din fagrunde kan der på tværs  af grupperne indstilles et Minimum, Maksimum og Kun én af hver prioritet.

 • Eksempel på Minimum/Maksimum/Kun én af hver prioritet

  Er der flere grupper i din fagrunde gælder denne indstilling grupperne imellem.

  Elevvisninger

  Eksempel hvor eleven minimum skal vælge 2 fag på tværs af grupperne.


  Eksempel hvor eleven maksimum må vælge 2 fag på tværs af grupperne. 

   


  Eksempel hvor eleven kun må vælge samme prioritet en gang på tværs af grupperne.


Lås fag for øvrige elever, når valgt af antal elever svarende til holdmaksimum for faget: Marker her hvis det er først til mølle princippet.


I web programmet via Indstillinger/Indstillinger/Fagønsker markeres Ja i Vis for elever og Ja eller Nej i Vis for forældre.


Når eleverne logger på SkolePlan kan de angive deres valg via Undersøgelser/fagønsker (højre kolonne).

 

Elevvisning af fagrunde.


Når eleverne har valgt fag/hold vises valgene under fanen Planlægning/Placer


Vælg nr på aktuelle fagrunde via Holdønskerunde nr.


Visning af hold og prioriteter.

I eksemplet her har 2 elever valgt foto som 1. prioritet.

Skal eleven sættes på holdet sættes kryds i hold kolonnen.


Er holdene indsat i skemaet i Planlægnings fanen kan eleven ikke indplaceres på et hold i samme tidsrum. Dette markeres med rød i hold kolonnen.


Skal eleverne ikke kunne følge med i fordelingsprocessen lukkes for elevernes adgang til at se hold og skema.

Dette gøres i web programmet.


Hold fjernes via Indstillinger/Indstillinger/Vis for elever og forældre ved at markerer Nej i Hold.


Skema skjules for eleverne og forældrene via Indstillinger/Indstillinger/Skema ved at angive en dato i til og med.


Drik en kop kaffe!