Er dine elever uddannelsesparate?

Brug SkolePlan til at indberette uddannelsesparathedsvurderingerne(UPV) på dine elever.


Hvad er UPV?


Eleven vælger mellem EUD – GYM – HF – ANDET.

Vejleder vurderer udfra dette valg om eleven er uddannelsesparat (UPV).


Hvordan fungerer UPV?

 1. Administrator gør UPV funktionen synlig i SkolePlan (se Gør UPV synlig i SkolePlan).
 2. Administrator giver vejleder rettighed til UPV modulet (se Konfiguration af UPV).
 3. Vejleder eller administrator åbner for at eleverne kan indtaste deres uddannelsesvalg – og lukker ned igen efter deadline (se Konfiguration af UPV).
 4. Eleverne afgiver deres uddannelsesvalg – EUD – GYM – HF – ANDET (se Her finder eleverne UPV).
 5. Vejleder vurderer på baggrund af elevens valg om eleven er uddannelsesparat eller ikke-uddannelsesparat (se Sådan fungerer UPV for vejleder).
 6. Skal eleverne se vurderingen vælges Vis til elev (se Sådan fungerer UPV for vejleder).
 7. Vejleders vurdering uddybes – ikke obligatorisk (se Begrundelse – Pædagogisk værktøj til UPV).
 8. Vejleder indberetter vurderingerne (se Indberetning af UPV).
 9. Vurderingerne indlæses i Optagelse.dk

Sådan ser UPV siden ud for personale.


Sådan ser UPV siden ud for elever.

 • Gør UPV synlig i SkolePlan

  Gør UPV synlig.


  OBS! Dette kræver rettigheden Konfigurer webmoduler.


  I venstre kolonne vælges IndstillingerIndstillinger.


  Vælg


  Vælg fanen Elever.


  Marker på linjen UPV i personale, elever og evt. forældre.


  Indstillingerne gemmes automatisk.


  Genindlæs siden for at få vist UPV i menuen til venstre.

 • Tildel personale til UPV

  Administrator af SkolePlan tildeler adgang til UPV funktionen til personale.

  Vælg

  Øverst til højre


  På siden tildeles personale rettighed til UPV modulet og her aktiveres elevernes mulighed for at angive uddannelses valg.


  Adgang til UPV

  Vælg de personaler der skal have adgang til UPV modulet.


  Personale der skal have adgang flyttes til højre kolonne.


  Vælg


  Aktiver UPV

  Når eleverne skal angive uddannelsesønsker sættes en markering i Aktivér at elever kan angive uddannelsesønsker.


  OBS! Det er kun administrator og personale med adgang til UPV modulet der kan aktiverere at eleverne kan angive uddannelsesønsker.

 • Sådan fungerer UPV for vejleder

  UPV findes i venstre kolonne under fanen Elever – UPV.


  Vælg de elever der skal vurderes – enten alle eller en klasse.


  Når eleverne har afgivet deres uddannelsesvalg bliver feltet blåt.

  I dette eksempel har eleven valgt EUD.


  Er eleven uddannelsesparat markeres i feltet OK.

  Felterne Personlige og Sociale bliver automatisk markeret.


  Elevens fane bliver herefter grøn.


  Elevens praksisfaglighed vurderes enten Middel eller Høj.


  Er eleven ikke uddannelsesparat markeres IKKE i feltet OK. Opfylder eleven enten de personlige- eller sociale forudsætninger markeres det ene felt.

   


  Offentliggørelse af UPV vurderingen til eleverne.

  Egnet – elevside

  Ikke egnet – elevside


  Sådan offentliggøres UPV for eleverne.

  I elevens bjælke vælges

  eller

  Vælg alle de valgte elever ved at markere i feltet Alle øverst til højre.

   

 • Her finder eleverne UPV

  Eleven foretager sit valg.


  OBS! Andet er til fx STU. Kan ikke vælges sammen med de andre valg.


  Når vejleder har lavet sin vurdering kan resultatet offentliggøres på elevens side.

  Egnet.

  Ikke egnet.

 • Aktiver at eleverne kan vælge uddannelsesvalg

  Når eleverne skal angive deres uddannelsesvalg aktiveres dette på følgende måde.

  Vælg

  Øverst til højre


  På siden markeres i

   


   


  Vælg


  OBS! Det er kun administrator og personale med adgang til UPV modulet der kan aktiverere at eleverne kan angive uddannelsesønsker.


   

 • Indberetning af UPV

  Der kan indberettes for en enkelt elev eller alle valgte elever.


  Indberet for en enkelt elev.

  I elevens bjælke vælges Indberet ude til højre.


  Indberet for alle valgte elever.

  Øverst til højre vælges Indberet alle.


  Når eleven er indberettet forsvinder Indberet teksten ude til højre.


  Ændres i UPV fremkommer Indberet igen og der skal laves en ny indberetning.

 • Når en elev har valgt andet

  En elev der har valgt andet skal have tilføjet en kommentar som skal indberettes til Optagelse.dk.


  Vælg

   


  Nederst på siden indtastes en kommentar og vælg Gem.


  Når der er tilføjet en kommentar markeres dette på elevens bjælke på forsiden.


  Elever der har valgt andet kan ikke vælge erhvervsuddannelse, gymnasialuddannelse eller HF.


   

 • Begrundelse – Pædagogisk værktøj til UPV

  Et værktøj til at uddybe de personlige-, sociale- og praksisfaglige forudsætninger.

  Dette værktøj er ikke obligatorisk, men kan i særlig grad bruges til at vurdere de ikke uddannelsesparate elever.

  Eleverne har ikke adgang til at se uddybningen det er alene et værktøj til vejleder.


  For at få adgang Vælg

   


  Her får du adgang til at uddybe uddannelsesparathedsvurderingen.


  I dropdown vurderes kriterierne udfra – I høj grad, tilfredsstillende, I mindre grad eller slet ikke.


  I kommentar feltet tilknyttes evt. en  kommentar.


  OBS! Elever der har valgt Andet skal have kommentarfeltet udfyldt, da denne oplysning skal overføres til Optagelse.dk


  På siden kan markeres i

  Markeres her kan eleven se vurderingen –  om han er uddannelsesparate eller ikke uddannelsesparate.

  Eleven får ikke adgang til begrundelsesværktøjet, det er kun vejleder der kan se dette.


  OBS! Ved elever der har valgt andet.

  Når kommentarfeltet er udfyldt og der markeres i Vis vurderingen på elevens side kan eleven se kommentaren.


  Afslut med

   

 • Oversigt over UPV fanen øverst på siden

  Udpeg eleverne i dropdown


  Tjek hvilke elever der mangler at få indberettet UPV.

  Markér i Mangler


  Giv eleverne adgang til at se om de er uddannelsesparate eller ej.

  Markér i


  Indberet elevernes UPV til Optagelse.dk

  Markér i


  Få adgang til siden hvor administrator tildeler personale til UPV funktionen og åbn for at eleverne kan angive deres uddannelsesvalg.

  Vælg


  Få adgang til vejledningen.

  Klik på