Du kan i SkolePlan indskrive udtalelser for eleverne inddelt i op til fire kategorier: Social, Personlig, Faglig og Evaluering.

Udtalelser er et værktøj hvor du indtaster oplysninger på den enkelte elev og efterfølgende udskriver en udtalelse til eleven.

 

Her er et eksempel på en elevudtalelse. Her er alle 4 kategorier i brug.


Udtalelser kan indskrives for en enkelt elev via EleverPersonoplysningerUdtalelse.

 


Vælg fanen Udtalelse.

 

Under funktionen Udtalelse er der 4 forskellige grupper, hvor der indskrives oplysninger om den enkelte elev.

 • Sociale kompetencer
 • Personlige kompetencer
 • Faglig funktion
 • Faglig Evaluering

Udtalelsespunkterne til de to første kategorier opretter administrator i administrationsdelen af SkolePlan via GrunddataEvalueringspunkter.

Under Faglig funktion oprettes udtalelser på baggrund af fag, og der oprettes samtidig tilsvarende fag under Evaluering til en slutevaluering i faget.


Sociale kompetencer og personlige kompetencer

Når kategorierne er oprettet indtaster lærerne deres oplysninger om eleven ved klik på Rediger.

I eksemplet her er oprettet samarbejdsevne under sociale kompetencer og mødestabilitet og ansvarlighed under personlige kompetencer.

Og tilsvarende ved Personlige kompetencer.


Faglig funktion

Vælg fanen Faglig funktion

 

Vælg fag i dropdown menuen og klik på Tilføj udtalelse.


Indtast oplysninger om eleven.


Evaluering

Vælg fanen Evaluering.

 

Klik på Rediger og indtast oplysninger om eleven.


Elever og forældre kan få adgang til at se udtalelserne. Dette er en indstilling som administrator har adgang til.

Find indstilling af Udtalelser via IndstillingerIndstillingerElevevalueringer.

I boksen Vis udtalelser for elever og forældre markéres Ja i et eller flere af felterne, hvis udtalelserne skal vises for elever og forældre.


Elev og forældrevisning af Udtalelse.

Vælg fanen EleverUdtalelser.

 

Eksempel på visning af udtalelser som elev og forældre.

 • Udskriv Udtalelse som administrator

  Udskrivning af Udtalelser via administrationsprogrammet i SkolePlan.


  Vælg fanen ElevadministrationElevinformationUdtalelser.


  Markér de oplysninger der skal med på udskriften og vælg Udskriv.


  Markér hvilke felter der skal medtages i udskriften og vælg OK.


  Vælg udskrift og Udskriv.