Hvor finder jeg udmeldte elever?

Udmeldte elever findes i SkolePlan under ”Elevadministration”.

Vælg ”Udmeldte” elever i stedet for ”Aktive”.

Udmeldte elever fremkommer.

Nu kan de ønskede oplysninger på eleven hentes, karakterer kan indtastes eller eksamensbeviset udskrives.

Udmeldte elever, der går til eksamen på skolen får udskrevet eksamensbeviset på samme måde som indmeldte elever.