I funktionen Totalt fravær får du et samlet overblik over elevernes fravær.


Fraværet vises via fanen Elever – Statistik – Totalt fravær.

 


Vælg type af fravær.

Fravær viser alt fravær

Fravær ift hold viser det fravær der er knyttet til lektioner/hold.

Udeblevet viser hvornår eleverne i protokollen er registreret som udeblevet.

For sent viser hvornår eleverne i protokollen er registreret som kommet forsent


Evt. vælg semester fx højskoler der har flere semestre i løbet af et skoleår


Eleverne listes.

I kolonne 1 vises elevens navn og nr.
I kolonne 2 vises antallet af registreringer.
I kolonne 3 vises fraværet i timer.

I eksemplet her har Bente Bentesen været registreret fraværende 76 gange med en samlet tid på 167 timer.