Via menuen EleverStatistik får du adgang til forskellige opgørelser.Registreringer


Registreringer

Her kan du for en given elev se en samlet liste med alle de registreringer (fravær m.m.), som er foretaget for denne elev i løbet af skoleåret.


Totalt fravær

Her kan du se en liste med en samlet sum for al det fravær, som er registreret for alle elever. Listen kan endvidere vise tilsvarende oversigt for udeblivelse og for-sent-registreringer.


Info (ubesvaret)

Viser liste med de elever, som ikke har fået udfyldt oplysningerne via Elevinformation.


Info (besvaret)

Viser liste med besvarelser i Elevinformation omkring kost, sygdomme, fransk i 7. klasse og tysk i 7. klasse.


Aktivitetsliste

Her kan du vælge en aktivitetstype og få vist alle de aktiviteter, som er registreret med denne type. Du kan f.eks. se alle køkkenaktiviteter med tilhørende elever.


Aktivitetssummer

Denne oversigt viser for hver elev hvor mange gange vedkommende har deltaget i aktiviteter af den valgte aktivitetstype. Her er det muligt at krydskombinere op til fire aktivitetstyper.


Materialeoversigt

Samlet liste over materialekonti.


Holdhistorisk

Oversigt over hvilke hold den enkelte elev har været tilknyttet i løbet af skoleåret.