I dagbogsnotater kan sendes sms til aktuelle elev/elever.