Her vises ugens skema. Der er en del forskellige visninger og indstillings muligheder (se mere i de blå bokse).

 

Personalet kan se deres eget-, kollegaers- og elevernes skema.

Eleverne kan se deres eget skema.

Funktioner i skema

 • Udpeg funktioner i skema

  Udpeg personale og få vist skema.

   


  Udpeg en elev og få vist deres skema.

   


  Udpeg klasse

  Istedet for at søge på en enkelt elev kan søges på en klasse.
  Vælg person ikonet.

   

   

  I søgeboks vælges en klasse i dropdown menuen.

   


  Udpeg flere kollegaer

  I dropdown menuen vælges Udvalg

   

   

  Indtast navn på den kollega du ønske at se skema for.

   

  og der kan udpeges flere personer.

   

   

 • Eksport af skema til pdf, xls og vcs
   Giver adgang til forskellige muligheder for eksport af skema fx til pdf og xls.

   

  Vælg det ønskede format.

   

   

 • Visning af fællesskema
  Giver adgang til at få vist fællesskema

   

 • Personlig indstilling af skema
  Giver adgang til at udpege enheder der skal med i skemavisningen

   

  Markér dine valg for skemavisningen.

  Indstillingerne nulstilles når du logger ud af SkolePlan.

  Næste gang du logger ind i SkolePlan vender du tilbage til skolens grundindstillinger af skema.

 • Protokol via skema

  Klik på lektion, vælg protokol.

   

   

  og få adgang til protokollen.

 • Opret lektier via skema

  Klik på lektion, vælg lektier.

   

   

  og får adgang til lektiefanen.

 • Indstillinger for skema

  Adgang til denne funktion kræver administrator rettigheder.

  Findes i Indstillinger – Skema.

   

  Her kan angives følgende indstillinger:

  I Standard skemaenheder vælges en standard visning for skema.

  Hver gang personale og elever logger på SkolePlan vil det være standardvisningen skemaet åbnes i.

  Personale og elever har nogle individuelle valg for skemavisningen.

  Se personalets valg i den blå fane “Personlig indstilling af skema”.

  Eleverne kan vælge om ugeskemaet skal vise 5 eller 7 dage, samt skema højden.

   


  I Skema for elever og forældre angives om elever og forældre må se skemaet når de logger på SkolePlan.

  Ved Ja, vælges den dato hvor skemaet skal vises frem til.

   


  I Rediger i skema angives om lærerene må justere i lektioner og aktiviteter.

   


  I Mødetid i skema angives om lærerne må indtaste mødetid.

   


  I Vis i skema angives om lærerfri aktiviteter og lærerkommentar skal vises i skema.

   

  Hvor finder jeg det felt hvor kommentaren skal indtastes?

  Når administrator opretter et tilsyn eller en aktivitet indskrives en kommentar i feltet Kommentar.

   


  I Ugeplan for elever og forældre vælges Ja, hvis ugeplanen skal vises som et link under genveje på eleverne og forældrenes forside.

  Her vises ugeplan i Genveje