Fra forsiden vises et udsnit af skemaet. Her bliver vist den forgående-, nuværende- og efterfølgende lektion. Denne visning ændrer sig automatisk i løbet af skoledagen.

Hele skemaet vises ved at vælge Vis hele dagen.


Dagens skema vises. Herfra er adgang til ugens skema via Gå til skema.


Se hele skemaet. Øverst til højre vælges mellem forskellige visninger af skemaet.


Klik på en lektion og få adgang til genvejstasterne Vis lektier og Post til lærer.


Adgang til skemaet findes også i venstre kolonne under SkemaSkema.