I venstre kolonne via fanen Elever vælges mellem fravær, udeblevet og for sent.


Skolen vælger om fanerne fravær, udeblevet og for sent bliver vist i SkolePlan.


Fraværet er fordelt på fravær, udeblevet og for sent.

Fravær viser hvornår eleven er væk fra skolen.

Udeblevet viser hvornår eleven er udeblevet fra en lektion.

For sent viser hvornår eleven er kommet for sent til en lektion.I fanen fravær findes 3 forskellige opgørelser.

Vælg mellem Holdvis, liste eller summer.


Holdvis viser fraværet fordelt på hold.


Liste viser en liste med hvert enkelt fravær.


I summer vises fraværet opgjort i timer pr. fraværstype.