Her kan du oprette forældresamtaler, hvorefter forældrene kan booke en ledig tid. Ligeledes kan oprettes MUS-samtaler for lærerne.

Elevsamtaler

Via menuen UndersøgelserRediger elevsamtaler har du mulighed for at oprette samtaler med elev/forældre.

Inden du klikker på plus-ikonet for at oprette samtaler, skal du vælge grundlaget for samtalerne.

  • Vælger du en lærer fra boksen ”Vælg lærer” og opretter samtaler på dette grundlag, vil alle forældre kunne vælge blandt de oprettede samtaletidspunkter.
  • Vælges klasse, stamhold, kontaktgrupper eller hold, er det kun forældre til børn i nævnte klasse, stamhold, kontaktgrupper eller hold, som kan vælge samtale.

Her angives tidsrum for første samtale, om samtalen kan vælges af forældre (eller kun elev), og om samtalen kan foregå telefonisk.

Det er endvidere muligt at vælge en anden lærer til samtalen.

Endelig kan du angive nederst om der skal oprettes flere samtaler i forlængelse af angivne samtale.


Sådan ser det ud for forældrene.

Når der er oprettet samtaler vises dette for forældre i den blå bjælke øverst på siden.


For at se tider og tilmelde sig, klik på enten teksten i den blå bjælke

 

eller på det link der vises under Status i højre kolonne


Vælg samtale –  afhængig af om samtalen er oprettet pr. lærer eller klasse vælges enten lærer eller klasse.

Vælg den ønskede tid.


Opsætningen af Samtaler findes via IndstillingerIndstillinger – Samtaler.
OBS! Kun brugere der har rettigheder til at konfigurerer webmoduler kan foretage justeringer.


Personalesamtaler

Du får adgang til at oprette personalesamtaler via menuen UndersøgelserRediger Personalesamtaler.

Øverst til venstre vælges den ønskede samtaletype. Allerede oprettet samtaler kan ses i listen under, og nye samtaler oprettes via plus-ikonet oppe til højre.


Samtaletyper oprettes i hovedprogrammet via Grunddata – Personalesamtaletyper.
OBS! Kun brugere med rettigheder til ”Grunddata” kan oprette en ny samtaletype.


Her angives tidsrum for første samtale, hvem samtalen er med, hvilket lokale samtalen foregår i og nederst om der skal oprettes flere samtaler i forlængelse af angivne samtale.


Hvis du selv skal tilmelde dig til en samtale, gøres dette via Undersøgelser – Mine Personalesamtaler.