5.7.19 (2018-10-13)

 • Justering til funktionen Udpeg modtagere i post. Søgefunktionerne er flyttet. Find dem øverst på siden og i Vis udvidet filter.
 • Log ind som elev
 • Justeringer og fejlrettelser

5.7.18 (2018-09-06)

5.7.17 (2018-09-07)

 • Justeringer og fejlrettelser

5.7.16 (2018-06-15)

 • Justeringer og fejlrettelser

5.7.15 (2018-06-01)

5.7.14 (2018-05-18)

5.7.13 (2018-05-04)

5.7.12 (2018-04-27)

5.7.11 (2018-04-06)

 • Justering af pensumliste
 • Ved oprettelse af spørgeskema er tilføjet et felt “Påtving ikke svar“. Er der i indstillinger valgt at tilmelding/spørgeskema skal besvares kan dette fravælges i et enkelt spørgeskema.
 • Diverse fejlrettelser

5.7.10 (2018-03-28)

 • Justering af pensumliste
 • Medtag i visninger” tilføjet i administrationsprogrammet under personale, som styrer hvilke personaler der skal vises i diverse visninger – f.eks. post og lister.
 • Funktion tilføjet Elevinformation.
  – I fanen Kontakt kan forældre indtaste oplysninger om kontaktpersoner.
  – I fanen Baggrund er tilføjet Lokalforening/Klub som valgmulighed
  – I fanen Helbred er tilføjet Skader som valgmulighed
 • Udskrift tilføjet Værelsesrunde i administrationsprogrammet
 • Tilføjelse til Spørgeskema. Nyt felt tilføjet “Påtving ikke svar“. Er der i indstillinger valgt ‘Skal besvares, kan dette ignoreres med denne afkrydsning.
 • Diverse fejlrettelser

 

5.7.9 (2018-03-12)

5.7.8 (2018-02-23)

5.7.7 (2018-02-09)

 • Felt til e-mail 2 tilføjet i Elevinformation
 • Optælling af lektioner pr år tilføjet i holdoversigten
 • Ved elevfravær “ikke”hjemme tilføjet standard valg
 • Tilknyt flere klasser til et hold

5.7.5 (2018-01-12)

 • Værelsestildeling over flere perioder – så det bliver lettere at planlægge værelsesfordelingen når der er obligatorisk værelsesskifte for alle
 • Udvidede kommentarmuligheder og lærerinitialer på værelsestjek
 • Elevsamtaler – tilmeldingsfrist Til og Fra
 • Udvidede muligheder for søgning i spørgeskema/undersøgelser
 • Tilretning af karakterer og standpunktsfunktioner
 • Mulighed for “offentliggørelse” af opgaveudtalelser til forældre og elever
 • Mulighed for tildeling af rengøringsområder til værelser

5.7.4 (2017-12-29)

 • visning af elevbillede under skema (karakter udtalelse)
 • UniLogin i web under elever personoplysninger
 • udskrift af opgaveudtalelser
 • mulighed for “send igen” af SMS
 • justering af knapper under opgaveaflevering
 • tilretninger til synkronisering med Google Calendar

5.7.3 (2017-12-15)

 • mulighed for til- og framelding af weekender i APP
 • udvidelse af “kontakter” så der kan være flere øvrige kontakter til en elev
 • synkronisering af “anden familie” med EDB-brugsen
 • mulighed for at kunne vælge både elever og forældre i beskeder – sms, post og email fra lister
 • udtræk af liste med egne notater fra dagbogen

5.7.2 (2017-12-01)

 • udvidede muligheder for værelsestildeling i forbindelse med ændringer i indkvartering
 • fallback loginmetode
 • flere funktioner til forsideboksen rundvisning
 • påmindelse i forsideboksen “Mine Kontakt elever”, når der oprettes et notat under protokol
 • udvidede muligheder for valg at deltagere ved oprettelse af konferencer
 • Generel justering i “boksene” under Elevinformation

5.7.1 (2017-11-17)

 • rettelser og opdateringer vedr. det nye design

5.7.0 (2017-10-20)

 • nyt design på hele SkolePlan

5.6.9 (2016-12-23)

 • Elever – Lister tilføjet mulighed for at udpege elever til listen
 • Drag and drop ved udpeg elever
 • Via “Bemand ugens aktiviteter” er det nu muligt at redigere selve aktiviteten
 • Registrering af enkelte ulæste opslag (i stedet for nyeste læste)
 • Log over manuelt afsendte sms’er
 • Vis for elev, hvis værelse ikke godkendt i værelsestjek
 • Mulighed for at vise postbeskedens afsender i advisering (benyt [AFSENDER]).
 • Ugeoversigt i Reservationer (i hovedprogram) suppleret med grafisk oversigt

5.6.25 (2017-10-06)

 • kommentarfelt under elevværelser
 • mulighed for at ændre navn på “dagbog 2”
 • udvidet fraværstyper for elever
 • tilrettet indstillingerne for weekendtilmeldinger

5.6.24 (2017-09-23)

 • mulighed for at kopiere en enkelt aktivitetsblok i dagsoversigen.
 • udvidet visning af weekendtilmeldinger for forældre
 • elevvisning af lister
 • mouseover med visning af forfatter på forsideboksen “mine kontaktelever”
 • bedre angivelse af tidspunkter i weekendtilmeldinger
 • funktion til hurtig “rydning” af elevers tidligere fagønsker
 • udvidedede muligheder for markering af fravær for lærere

5.6.23 (2017-09-08)

 • udvidelse af muligheder i weekendtilmeldinger
 • Print skema i A4 fra web
 • større kommentarfelt ved fraværsregistrering
 • kommentarfunktion under lektioner
 • Visning af elever i K-samtaler

5.6.22 (2017-06-23)

 • diverse tilretninger

5.6.21 (2017-06-09)

 • Overskrift til lektier
 • Mulighed for at tilknytte ekstra lokationer til lektion

5.6.20 (2017-05-19)

 • mulighed for at slette en mail mens den er åbnet
 • rettelse af diverse småfejl

5.6.19 (2017-05-05)

 • Sortering af kolonne i weekendtilmelding
 • Mulighed for ingen besvarelse af dropdown i spørgeskema

5.6.18 (2017-04-28)

 • udskrift af karakterer fra karakteroversigt via skema
 • automatisk opsplitning af mødetid ved fravær i del af mødetid

5.6.17 (2017-04-14)

 • smårettelser og justering ift ny app

5.6.16 (2017-03-31)

 • mulighed for at sende postbesked Bcc
 • ved opret møde har SkolePlan hidtil kunnet udpege tidsrum, hvor mødedeltagere har plads i skema til mødet. Nu kan SkolePlan endvidere tage hensyn til, om personen overhovedet er på skolen i angivne tidsrum (via mødetid/skema)
 • medicinfelt i Elevinformationer
 • redigering i årsplan – inkl. angivelse af farve
 • mulighed for at modregne overlappende arbejdstid mellem lektion og aktivitet
 • kommentar til lærerfravær (i webudgave)

5.6.15 (2017-03-17)

 • mulighed for at udskrive hele tråden i vis postbesked
 • skriv #lærergruppe i Til-felt for at vælge alle lærere fra lærergruppe

5.6.14 (2017-03-03)

5.6.13 (2017-02-17)

 • Afvigelsesrapport i web
 • Arbejdstidsrapport tilføjet samlet sum ved mere end én ansættelse
 • Mulighed for via Aktivitetstyper at angive i hvilken af overlappende aktiviteter der skal føres protokol for en elev
 • Muligt af få vist fuld kommentar i årsplan via Indstillinger – Årsplan/månedsplan
 • Optimeret funktionalitet omkring send post
 • Vis Dagbog2 under Elever – Personoplysninger

5.6.12 (2017-02-03)

 • Mulighed for at eksportere skema til Excel fra Ugeskema/Elevskema
 • I protokol vises antal ikke-fraværende elever / antal elever
 • Oplysning om fravær medtages nu i protokol-udskrift
 • Justering af værelses-udskrift af hensyn til lange værelsesnavne

5.6.11 (2017-01-20)

 • K-Samtaler tilføjet engelsk udgave, og justeret indtastning (pr. felt)
 • Liste med elevers hold tilføjet Elevlister i Elevadministration
 • Mulighed for at indskrive bankoplysninger i Elevadministration
 • Opgaveudtalelse til 9. klasse

5.6.10 (2017-01-06)

 • Lektieoversigt – visning med alle aktuelle lektier
 • Udbygning af skidata
 • Der kan oprettes andet elevfravær (f.eks. læge), når elev er syg
 • Optimering af miniaturefoto til dropdownlister (øger markant hastighed)
 • Mulighed for at vise tidligere dagsbogsregistreringer for anden års elev