Via hurtigknappen Hold får du adgang til fanen Hold og den tilhørende værktøjslinje.


Klik på Opret nyt hold (Insert).


I fanen oprettes det ønskede hold og relevante informationer knyttes til holdet – se forklaring nedenfor.

 

Eksempel med et dansk hold for 9. klasse.

I feltet Klassefag tilføjes dansk som klassefag og 9 i klassetrin.

 

Se mere info om fag i vejledningen Opret fag. 


I feltet Periode vælges gennemgående eller periode.

Gennemgående hvis holdet tilbydes hele året og periode hvis holdet er et valgfag der tilbydes i en bestemt periode.


I feltet Holdnavn skrives holdets navn fx Dansk 9


I feltet Kort navn skrives en forkortelse på holdet fx Dan 9


Feltet Kategori skal være blankt, da det er en funktion nogle enkelte skoler anvender.


Feltet Medtag hold til STIL og/eller støttesystem skal ikke markeres, da det ligeledes er en funktion nogle enkelte skoler anvender.


I feltet Lokation (standard) kan tilføjes et lokale, fx lokale 1 hvis holdet er i samme lokale hver gang.


I feltet Forberedelses-faktor kan noteres forberedelsesfaktoren fx. 0,5


I feltet Skjul hold for alle ikke-administratorer markeres hvis holdet skal skjules for personale og elever.


I feltet Vis ikke dette hold på infoskærm markeres hvis holdes ikke skal vises på infoskærm fx et inklusionshold hvor enkelte elever er tilknyttet.


I feltet Lærer(e) (standard) tilføjes den eller de lærere der skal have holdet.

Holdet kan sagtens oprettes selvom der ikke sættes en lærer på.


I kolonnerne til højre vises Elever på hold og Elever ikke på hold.

Brug pilene til at flytte elever over på holdet.

En anden måde at udvælge elever på er at vælge Udpeg eller tilknytte en klasse til holdet.


I feltet Tilknyt klasseelever tilføjes en eller flere klasser.

Når en klasse tilknyttes et hold kan en enkelt elev fra klassen ikke fjernes fra holdet i løbet af skoleåret. Fjernes eleven fra holdet kommer eleven automatisk tilbage på holdet igen.


Ved dobbelt klik på en elev i en af kolonnerne kan vælges om elevdialogen skal åbnes eller eleven skal flyttes. Valget markeres i feltet Dobbelklik for at


Når alle oplysninger er indtastet på holdet vælges Opret.

Holdet er oprettet 🙂