I SkolePlan møder du både betegnelsen fag og hold.

Alle de fag skolen tilbyder oprettes i grunddata/fag fx dansk, matematik osv.

Herefter oprettes alle de hold der skal anvendes i skemaet, fx dansk 1, dansk 2, matematik 1, matematik 2 osv.

Alle hold knyttes til et fag, fx skal holdet dansk 1 og dansk 2 knyttes til faget dansk.


Sådan opretter du et fag.

Vælg Grunddata og Fag.


Klik på Opret.


I fanen tilføjes oplysninger om faget.

Eksempel med dansk:

I feltet Navn skrives navnet på faget.

 

I feltet Kort skrives forkortelsen på faget.

 

Lad feltet faggruppe være tomt.

 

Er faget et prøvefag klik på Opret som prøvefag og vælg Ja.

 

 

Vær opmærksom på at det er det rigtige prøvefag der bliver tilknyttet.

Her er prøvefaget dansk knyttet til faget dansk.

Prøvefagene findes under Grunddata/Prøvefag.

 

Til hvert klassetrin skolen udbyder faget sættes en markering i 2. kolonne og der angives om faget er obligatorisk eller valgfag.

(Ved oprettelse af en ny elev i SkolePlan tilskrives eleven automatisk obligatoriske klassefag for det aktuelle klassetrin.)

 

AI betyder aldersintegreret. Anvendes når der er flere årgange tilknyttet et hold.

Yderligere kan tilknyttes timetal(lektion) pr. uge, forberedelsesfaktor, samt mininum og maximun antal pr. hold.

Timetal:

Timetal = lektioner

Det ugentlige lektionstal skal være et tal mellem 1 og 10.
Lektionstallet bruges af programmet under skemalægningen til at holde styr på, om et givent hold er blevet tildelt det forud bestemte antal lektioner. I praksis kan du sagtens oprette et andet antal, ligesom det også er muligt at variere lektionstallet i årets løb, hvis det er ønskeligt.

Se mere i den blå fane nedenfor.

 • Antal lektioner pr. uge

  I fanen Planlægning vælges Ugeskema.


  Her vises planlægningsskemaet,

  samt en kolonne med hold, det indtastede antal lektioner(TT) og lektioner placeret i planlægningen pr. uge.

  Grønne tal i ST kolonne betyder at der er anvendt det antal lektioner som der er planlagt.

  Røde tal i ST kolonnen betyder at der er anvendt for mange lektioner i forhold til det planlagte.

  Sorte tal i ST kolonnen betyder at der mangler at blive placeret lektioner i forhold til det planlagte.

   

Min/Max

Udfyldes kun hvis der skal oprettes hold på baggrund af fagønsker.

 • Min/Max

  Oplysningerne om holdstørrelse bruges af SkolePlan, når der automatisk skal oprette hold efter en fagrunde.

  Min. holdstørrelse angiver det antal elever, som skal have ønsket faget, for at faget kan oprettes som hold. Max. er det maksimale antal elever, der må være på ét hold med aktuelle fag. Sættes Min. og Max. til henholdsvis 7 og 10, vil følgende gælde …

  6 elever har ønsket faget – der oprettes ingen hold.
  9 elever har ønsket faget – der oprettes ét hold.
  12 elever har ønsket faget – der oprettes ét hold med 10 elever, og to elever kan ikke få faget.
  15 elever har ønsket faget – der oprettes to hold med henholdsvis 8 og 7 elever.

   

Når samtlige valg er foretaget, klikker du Opret, og klassefagene er oprettet som Grunddata.