Giv eleverne adgang til at se deres karakterer i SkolePlan

Efter at lærerne har indtastet karakterer, offentliggør administrator elevernes karakterer i SkolePlan.

Find Indstillingen

  1. Vælg Indstillinger – Indstillinger

2. Vælg Menu

3. Vælg fanen Elever og Karakterer

4. Markér i kolonnen Elever og Forældre


5. Vælg igen IndstillingerIndstillinger i venstre kolonne

6. Vælg fanen Karakter og markér hvilke karakterer elever og forældre skal kunne se.

7. Elever og forældre kan se de angivne karakterer i SkolePlan