Mødetidsjustering

Dette er KUN relevant hvis I bruger Fuld tilstedeværelse eller Tilstedeværelse plus tilsyn.

Slettes en lektion, et tilsyn eller en aktivitet vil der typisk skulle ske en justering af mødetid for de lærere, som har tilstedeværelse. Dette kan gøres automatisk via Mødetidsjustering.

Mødetidsjustering findes via Årsdata – Grundoplysninger – Mødetidsjustering.

Her kan vælges “Slet mødetid ved kun én skemaenhed” og “Juster mødetid til næste/forrige skemaenhed“.

Slet mødetid ved kun èn skemaenhed betyder, at mødetiden slettes, hvis man sletter den eneste skemaenhed på dagen.

Juster mødetid til næste/forrige skemaenhed betyder, at mødetiden justeres efter den næste eller forrige skemaenhed, hvis man sletter henholdsvis den første eller sidste skemaenhed.

Eksempel på Slet mødetid ved kun en skemaenhed

A. And har følgende skema og mødetid

Tilsynet fra kl. 14.05-18.00 slettes og mødetiden slettes.

Matematik kl. 9.00-9.45 slettes

Herefter justeres mødetiden til start kl. 10.15, hvor næste skemaenhed begynder.