Få SkolePlan til at hjælpe med skemaplanlægningen.

På baggrund af oplysninger om lektionstidspunkter, hold og lektioner pr. uge kan SkolePlan beregne de forskellige skema muligheder der findes.

Funktionen Læg skema findes i modulet Planlægning.


Opret antal og tidspunkt for lektioner i løbet af ugen.

Vælg fanen Dagens program.

Højre klik i feltet Lektioner og vælg Opret.


Klik på Læg skema.


I vinduet vises de oplysninger der på nuværende tidspunkt er indtastet i skemaet under Planlægning i periode 1 uge 1.


I dette vindue er der 4 felter med indstillinger til skemaberegningen.

  • Hvor mange hold må der være pr lektion.

 

  • Skal lektionerne passe med de allerede indtastede lektioner i skemaet

 

  • Må lokaler dobbelt bookes

 

  • Hvor grunddig skal beregningen være. Udgangspunktet er at placerer pilen i midten.

Vælg Næste.


Er der lærere der skal blokeres i skemaet i løbet af ugen markeres dette her.

Vælg en lærer i venstre kolonne.

Marker tidspunktet i skema.

Klik på Aktuelle lærer kan IKKE undervise i markerede lektion(er).


Hvis markering skal gælde alle lærere klik på Anvend for alle.

 

og du bliver lige spurgt om du er helt sikker.


Vælg Næste.


I dette vindue udpeges de hold der skal indgå i beregning.


I fanen Timetal indstilles timetal pr. uge for hvert hold.
(Timetallet kan også indtastes i Grunddata/Fag under hvert fag og klassetrin)

I fanen Blokke angives fordelingen af lektioner.
I eksemplet her er angivet et timetal på 5 timer pr. uge fordelt på 3 blokke af henholdsvis 2 og 1 times varighed.

Skal der være en dags mellemrum mellem 2 lektionsblokke fjernes markeringen i Må placeres to på hinanden følgende dage.

Har flere af holdene den samme blokfordeling oprettes de i samme gruppe. Blokfordelingen kopieres til øvrige hold i gruppen ved at anvende funktionen Anvend for alle hold i gruppen.

En ny gruppe oprettes i fanen Ny.


Passer antallet af timer ikke med de angive lektionsblokke får du en advarsel.


Skal hold i samme gruppe placeres samtidig markeres i


Er der hold der skal blokeres i et bestemt tidsrum gøres dette ved at vælge holdet i venstre kolonne, marker tidsrummet i skemaet og vælge fanen Kan IKKE anvendes!


Start beregningen ved at klikke på Næste.


SkolePlan beregner mulighederne.

 


Hvis der ikke dukker nogle muligheder op, kan du klikke på STOP.
Du får denne advarsel!

Klik på forrige for at tilpasse dine valg.


Hvergang SkolePlan har beregnet et skema vises det med et blåt felt.

Her kan du enten vente på at SkolePlan er færdig med udregningen eller vælge STOP og få vist mulighederne.


Her er 1 skemaforslag.

 

Skal lærerinitialer vises i skemaet markeres i

 

Fremhæv et hold i skemavisningen vælges holdet her.


Har SkolePlan beregnet et skema du vil bruge vælges hvilken uge i Planlægningen skemaet skal overføres til.

Klik på Importer til planlægning.


Du bliver spurgt om allerede indtastede lektioner skal overskrives med det nye skema for den valgte periode og uge.


Vil du gemme en backup? Ja, det vil du.


Visning af backup.


Og en kvittering på at det valgte skema er overført til den aktuelle uge.


Vælg Gem og Luk


Og vend tilbage til fanen Planlægning.