Inden de mundtlige- og skriftlige prøver udskrives karakterlister.


De hold hvor der skal udskrives en karakterliste gennemgås.

Tjek
– Kolonne FPx. Her vælges om eleven går til 9. eller 10. klasses prøve.
– Kolonne Status. Elever der skal til prøve skal have et T (tilmeldt).

 

Er der en elev der ikke skal til prøve, og dermed ikke med på listen, administreres dette i kolonnen Status med et U istedet for T.

Er der en elev der går i 10. klasse, men skal til 9. klasse prøve, administreres dette i kolonnen FPx med et FP9 istedet for FP10.


Der er to måder at få markeret hvilke elever der skal til prøve.

 • Standard tilmeld

  Her er genvejen til at tilmelde alle elever til de bundne prøvefag og prøvefag til udtræk.


  Vælg Elevadministration/Elevinformation/Standard tilmeld.


  Svar ja.

  Alle elever markeres som tilmeldt til standard prøverne, dog kun de hold eleven har.


  Standard prøverne er:

  9. klasse:

  • Dansk
  • Matematik
  • Tysk
  • Fransk
  • Fysik/kemi
  • Biologi
  • Geografi
  • Historie
  • Samfundsfag
  • Kristendomskundskab
  • Håndarbejde
  • Sløjd
  • Mad kundskab
  • Idræt
  • Obligatorisk projektopgave
  • Obligatorisk selvvalgt opgave
  • Fri selvvalgt opgave
  • Samfundsfag, historie og kristendomskundskab
  • Samfundsfag og historie
  • Fysik/kemi, biologi og geografi

  10. klasse

  • Dansk
  • Matematik
  • Tysk
  • Fransk
  • Fysik/kemi
  • Biologi
  • Kristendomskundskab
  • Obligatorisk projektopgave

 • Tilmeld et hold til prøve

  Tilmeld et hold til prøve

  Vælg Elevadministration/Karakterer hold.


  Dobbelt klik på det aktuelle hold.

   


  Lav en markering i T, hvorefter alle elever får et T i Status.

  Er der elever på holdet der ikke skal til prøve fjernes T udfor aktuelle elev.


Nu er du klar til at udskrive lister.

Vælg Elevadministration/Karakterliste/Karakterliste hold.

 


Dobbelt klik på det aktuelle hold.


Udfyld felterne med de oplysninger der skal være på udskriften.

Afslut med OK

 


Udskrift af karakterlisten.