Selvom der ikke er åbnet for indtastning af karakterer for lærerne kan administrator/sekretær/vejleder indtaste karakterer via administrationsprogrammet.

Indstillingen findes via Årsdata – Grundoplysninger – Karakterer,

her markeres i Prøvetilmelder må indtaste altid.

 

Derudover skal der under Rettigheder være markeret i Indberet prøvetilmelding.

 

Via web er karakterne åbne/låst som hidtil ud fra de kendte afkrydsninger.