K-samtaler er en særlig udgave af udviklingsplaner, hvor der er nogle andre muligheder for at opstille evalueringspunkter.

Denne mulighed aktiveres via IndstillingerIndstillinger – Elevevalueringer, og selve K-samtaler kan herefter fanges i venstre kolonne via EleverK-samtaler.

 

K-samtaler kan ikke oprettes til enkelte klasser, som tilfældet er med udviklingsplaner.

Som sædvanlig er pen-ikonet til at starte indtastning i den valgte K-samtale, mens værktøjs-ikonet giver adgang til opsætning.

De forskellige delpunkter oprettes på tilsvarende vis som ved udviklingsplaner – blot er der her flere forskellige muligheder.

Der er mulighed for otte runder i hvert skoleår.