Er det tid til at give dine elever karakterer?

Du kan taste karakterer ind i SkolePlan når administrator har åbnet for indtastning

– læs mere HER.


Karakterne indtastes via fanen Skema/Holdoversigt.

 

 


Find det aktuelle hold enten via lærere eller hold.


Vælg fanen 


Eleverne på det aktuelle hold vises.


Vælg den rigtigt prøve

 • Dansk

  I Dansk, Retskrivning indtastes standpunkt- og prøvekarakterer for 8. og 9. klasse.

  I Dansk, Skriftlig fremstilling indtastes standpunkt- og prøvekarakterer for 8., 9.  og 10. klasse.

  I Dansk, Mundtlig indtastes standpunkt- og prøvekarakterer for 8., 9. og 10. klasse.

  I Dansk, Læsning indtastes standpunkt- og prøvekarakterer for 8. og 9. klasse.

 • Matematik

  I matematik, Uden hjælpemidler FP9 indtastes standpunkt- og prøvekarakterer for 8. og 9. klasse.

  I Matematik, Med hjælpemidler FP9 indtastes standpunkt- og prøvekarakterer for 8. og 9. klasse.

  I Matematik, Mundtlig indtastes standpunkt- og prøvekarakterer for 8., 9. og 10. klasse.

  I Matematik, Skriftlig indtastes standpunkt- og prøvekarakterer for 8., 9. og 10. klasse.

 • Engelsk

  I Engelsk, Skriftlig indtastes standpunkt- og prøvekarakterer for 8., 9. og 10. klasse.

  I Engelsk, Mundtlig indtastes standpunkt- og prøvekarakterer for 8., 9. og 10. klasse.

 • Fysik/kemi

  I Fysik/kemi, Standpunkt FP9 (+8.kl) indtastes standpunktskarakterer for 8. og 9. klasse.

  I Fysik/kemi Prøve FP9 indtastes prøvekarakterer for 9. klasse.

  I Fysik/kemi, Standpunkt og prøve FP10 indtastes standpunkt- og prøvekarakterer for 10. klasse.

  I Fysik/kemi, biologi og geografi, Fællesprøve FP9 indtastes fællesprøve karakterer for 9. klasse.


Klik på fanen hvor karakteren skal indtastes.

Fagligt st. er standpunktskarakter der indberettes i december/januar

Års-karakt er afsluttende standpunktkarakter der indberettes maj/juni

Prøve resu er prøvekarakter der indberettes juni/juli


Indtast karakterer.


 • Elever der er karakter- og prøvefritaget

  Elever der er karakter- og prøvefritaget skal indberettes til Karakterdatabasen.

  Elever der ikke skal have en karakter indberettes på følgende måde:

  Standpunktskarakter

  – indberettes med kode 91 som betyder at standpunktskarakter erstattes af udtalelse.

  Prøvekarakter

  – indberettes med kode FP som betyder fritaget for prøvekrav.


  UP – eleven ikke mødt til prøve

  SP – Eleven sygemeldt