Når alle karaktererne er indtastet i SkolePlan, og det er tid til indberetning af karakterer til Karakterdatabasen – følges denne vejledning.

Obs! Det er kun bruger med rettigheden Eksport til Optagelse.dk der kan indberette karakterer.

1. Åbn web-programmet.

2. Klik på pilen  til højre for person-ikonet (øverst til højre) og vælg fanen Hjælp.

 

3. Under Hjælp vælges Indberetninger nederst til venstre.

 

4. Klik på fanen Indberet til Karakterdatabasen

 

5. Nederst til højre –  klik på Indberet til Karakterdatabasen

 

6. Nu vises en oversigt over indberetningen.

Oversigten indeholder information om:

  1. Elever der mangler at få indtastet karakterer (hvis dette er tilfældet)
  2. Status over indberetningen med elevnr og hvilke karakterer der indberettes

Eks. på elever der mangler at få indtastet karakterer

Yderligere oplysninger vedr. indberetningskoder og fag ses under Vis bedømmelsestyper
Eks. på status

 

7. Indberetningen starter når der vælges Start Indberetning.

Er der fejl i indberetningen – vises disse under Vis detaljer.

Er indberetningen gennemført vises – Indberetningen er afsluttet og godkendt.

 

8. Log ind på Optagelse.dk for at hente karaktererne klassevis.

9. Ta’ en kop kaffe 😉