Når alle karaktererne er indtastet i SkolePlan, og det er tid til indberetning af karakterer til Karakterdatabasen – følges denne vejledning.

Obs! Det er kun bruger med rettigheden Eksport til Optagelse.dk der kan indberette karakterer.


1. Åbn web-programmet.


2. Klik på pilen  til højre for person-ikonet (øverst til højre) og vælg fanen Hjælp.

 


3. Under Hjælp vælges Indberetninger/eksport nederst til venstre.


4. Klik på fanen Indberet til Karakterdatabasen

 


Du får følgende valgmuligheder

 

I Vis bedømmelsestyper vises en oversigt over alle bedømmelsestyper.

I Angiv udtrukne prøver afkrydses hvilke prøvefag der er udtrukket til hver klasse. Er dette udfyldt anvendes oplysningerne til at tjekke for manglende karakterer.

I Vis manglende karakterer vises en oversigt over eleverne og de karakterer der mangler at blive indtastet. Visningen medtager de bundne prøvefag og prøvefag til udtræk (hvis disse er afkrydset i Angiv udtrukne prøver).

I Indberet til Karakterdatabasen indberettes karakterne til Karakterdatabasen.

I Vis Status vises status for indberetningen.

Klik nedenfor og få uddybende forklaring.

 • Vis bedømmelsestyper

  Her vises en oversigt over samtlige bedømmelsestyper fordelt på klassetrin, fag, disciplin, indberetningskode, bedømmelsesform, prøveform og prøve(FP9/FP10)

 • Angiv udtrukne prøver

  Dette er en tjek funktion, der undersøger om de rigtige karakterer indberettes.

  Angiv de fag der er udtrukket til prøve på de aktuelle klasser.

   


  Vælg klasse og fag.

  Og marker i det aktuelle hold.


  Følgende fag er prøvefag til udtræk.

   

   

 • Vis manglende karakterer

  Her vises en oversigt over elever der mangler at få indtastet karakterer.

  Listen kan vise både standpunkt- og prøvekarakter.

  De fag som bliver tjekket er de bundne prøver; dansk mundtlig/ skriftlig, matematik skriftlig, engelsk mundtlig og fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi.

  Er udtræksfagene angivet under Angiv udtrukne prøver vises disse også i oversigten.

 • Indberet til Karakterdatabasen

  Nu vises en oversigt over indberetningen.

   

  Oversigten indeholder information om:

  1. Elever der mangler at få indtastet karakterer (hvis dette er tilfældet)
  2. Status over indberetningen med elevnr og indberetningskode

   

  Eks. på elever der mangler at få indtastet karakterer

  Eks. på status

  Yderligere oplysninger vedr. indberetningskoder og fag ses under Vis bedømmelsestyper.


  Øvrige funktioner på siden.

  Øverst til højre vises hvilken indberetning der er åben – sommer eller vinter


  Udpeg de klasser der skal indberettes karakterer for.


  Markér de karakterer der skal indberettes.

  eller udpeg en klasse

   


  Øverst til venstre vises antal af elever der medtages i indberetningen


  Har du indtastes nogle af de manglende karakterer opdateres visningen ved


  Når du er klar til at indberette karakterne indtastes

 • Vis status

   

  Her vises en status over indberetningen

  Er indberetningen gennemført vises – Indberetningen er afsluttet og godkendt.

  Er der fejl i indberetningen – vises disse under Vis detaljer.


Hurtig guide til indberetning!

 1. Under fanen Angiv udtrukne prøver angives de prøver 9. klasse har udtrukket.
 2. Tjek om der mangler karakterer i fanen Vis manglende karakterer.
 3. Klik på fanen Indberet til Karakterdatabasen – undersøg om der mangler oplysninger og klik Start indberetning.
 4. Tjek indberetningen under Vis status.
 5. Log ind i Karakterdatabasen og tjek karaktererne.
 6. Ta’ en kop kaffe 😉