Via hovedmenuen Skema finder du Holdoversigt, hvor du via de forskellige faner kan se en række oplysninger om det valgte hold.

 • Elev – Elevoplysninger – ved klik på den enkelte elev fremkommer flere oplysninger.
 • Foto – Foto af eleverne.
 • Pas – Kopi af pas, som uploades via ElevinformationPraktisk.
 • Lektion – Lektionsoversigt for aktuelle hold.
 • Pensum – Her oprettes pensumliste for aktuelle hold.
 • Lektie – Lektieoversigt for aktuelle hold.
 • Lekt.statu – Lektiestatus for elever på aktuelle hold.
 • Fravær – Fraværsoversigt.
 • Udtalelse – Udtalelser (social kompetence) for aktuelle holds elever. Overskrifter oprettes via Grunddata – Evalueringspunkter.
 • Udtalelser – Udtalelser (faglige kompetence) for aktuelle holds elever.
 • Karakter – Karakterer for aktuelle holds elever.