Funktionen Holdhistorik anvendes til at dokumenterer hvilke hold den enkelte elev har været tilmeldt i løbet af skoleåret.

Find Holdhistorik via fanen Elever/Statistik/Holdhistorik

 


Udpeg eleven

 


og få vist oversigten over elevens holdhistorik i skoleåret.