Skolen kan vælge at forældrene selv skal oprette et fravær på deres barn og om skolen efterfølgende skal godkende fraværet.

Forældrevisning 

– under fanen AktueltFritagelse opretter forældrene et fravær.

 

De relevante oplysninger indtastes og afsluttes med Godkend.

 

En blå fane vises med teksten ”Din anmodning er modtaget på skolen”.

 

Når skolen har godkendt eller afvist fritagelsen sendes en besked tilbage med overskriften Fritagelse godkendt eller Fritagelse afvist, og evt en kommentar.

 

 

Personalevisning 

–  fritagelse der skal godkendes.

Når forældrene har oprettet en fritagelse vises den under Status på forsiden.

 

Ved klik på Fritagelse vises de aktuelle fritagelser der mangler at blive godkendt.

 

Vælg Besvar.

 

 

Anmodningen kan Godkendes eller Afvises, og der kan tilføjes en kommentar.

 

Indstilling

Fritagelse indstilles via IndstillingerElevfraværFritagelsesblanket.

 

Vælg Indstillinger

 

Elevfravær

 

Marker Ja i Vis for forældre og Benyt godkendelse