Du har adgang til en lang række oplysninger om skolens elever via menuen Elever – Personoplysninger.

Øverst til venstre vælges den ønskede elev. Udvælgelsen kan afgrænses til dine kontaktelever eller elever for en bestemt klasse.

 

Hver fane giver adgang til en side med forskellige informationer.
Fag – se elevens fagønsker
Hold – se elevens hold
Prøve – se karakterer
Udtalelse – oprette udtalelse
Dagbog – se dagbogsregistreringer på eleven gennem skoleåret.
Dagbog 2 – se dagbogsregistreringer på eleven gennem skoleåret.
Fravær – se fraværsregistreringer på eleven gennem skoleåret.
Tillad – se tilladelser 
Medicin
 – se elevens medicin – aftaler og udleveret – se 3.5
Status – elev status fx elevråd, konfiskeret, rygere, skadet, særlig obs – oprettes fra forsiden
Aktivitet – oversigt over aktiviteter
Konsekvens – elevkonsekvens – oprettes fra forsiden
Materia – oversigt over materialekonto – administreres via hovedprogrammet
Støtte – oversigt elevstøtte – administreres via hovedprogrammet
Diverse – oversigt over pedelopgaver, tilmeldinger, reservationer, værelsestjek, løb og lektier.

 • Udtalelser

  Du kan i SkolePlan indskrive udtalelser for eleverne inddelt i op til fire kategorier: Social, Personlig, Faglig og Evaluering.

  Udtalelsespunkterne til de to første kategorier oprettes i hovedprogrammet via GrunddataEvalueringspunkter.

  Under Faglig oprettes udtalelser på baggrund af fag, og der oprettes samtidig tilsvarende fag under Evaluering til en slutevaluering i faget.

  Udtalelser kan indskrives for en enkelt elev via EleverPersonoplysningerUdtalelse.

   


  Eller det kan gøres for elever tilhørende et hold via SkemaHoldoversigtUdtalelse/Udtalelser.

   

  Under fanen Udtalelse findes de sociale og personlige punkter, mens de faglige udtalelser er under fanen Udtalelser.

  Husk at gemme på diskette-ikonet oppe til højre, når der er indskrevet en udtalelse.


  Alle indskrevne udtalelser kan udskrives i et dokument.

  Ønskes en udskrift af enkelte udtalelser, kan dette gøres i hovedprogrammet via fanen Elevadministration og knappen Elevinformation – Udtalelser.