Her samles oplysninger om den enkelte elev.

Elevjournalen fungerer som en journal, hvor informationer omkring eleven samles i dataorden.

Her indtastes notater og oprettes møder.
Der kan uploades filer, fx beviser eller rapporter fra sagsbehandler.

 

 

Administrator styrer hvilke personale der skal have adgang til den enkelte elevs journal.

Elevjournaler er kun tilgængelig for personalet, ikke eleven.

Det er kun de personaler der er koblet på eleven, der har adgang til elevjournalen.


Elevjournaler findes under fanen Elever og Elevjournaler.


Har du ikke adgang til elevjournaler får du denne besked på siden.


Har du adgang, får du vist elevjournalen og kan se hvilke personaler der er tilknyttet elevjournalen.


Øverst til højre vælges eleven, oprettes notater eller møder og sorteres i visningen.


I dropdown menuen vælges den aktuelle elev.


Nyt notat oprettes ved klik på


Skriv notat, vedhæft fil og Gem notat.


Vedhæftede filer kan kategoriseres fx PPR, bevis mv. I definerer selv hvilke kategorier.

Når et dokument er vedhæftet er det under Vælg type at det kategoriseres.

Kategorier oprettes i administrationsdelen af SkolePlan under GrunddataElevjournal filkategorier.


Opret nyt møde klik på


Vælg mødetidspunkt.

Markér hvis elev og forældre deltager.

Udpeg personale der skal deltage.

 

Personale der er koblet på eleven bliver automatisk flyttet til kolonnen med personale som deltager.


Tjek for ledige tider i personalets skema.

Udpeg tidspunkt og søgekriterier.


Det er kun administrator der kan oprette elevjournaler.

I fanen Elevjournaler har administrator adgang til fanen Administrer elevjournaler.


Her vises en oversigt over elever der har fået oprettet en elevjournal.

For at redigerer dobbelt klik på eleven.

eller opret ny elevjournal klik på


Vælg elev.


og vælg personale


Vælg