I SkolePlan er der adgang til 4 forskellige elevevalueringsværktøjer.

I har formentlig kun brug at anvende et enkelt et af dem.

Her kan du læse mere om de 4 værktøjer.