I dagbogen samles oplysninger omkring den aktuelle dag.

Det kan være generelle oplysninger fx “aftenvagten forløb stille og roligt” eller “den nye legekasse blev flittigt brugt i spisepausen”.

Dagbogsnotater kan også knyttes til den enkelte elev. Fordelen ved at koble en eller flere elever til et dagbogsnotat er at der efterfølgende kan søges på elevens samlede dagbogsnotater.

Find dagbog

I venstre kolonne under fanen Aktuelt findes Dagbog.


Her er siden med Dagbog.


I datofeltet vælges dato.


I feltet med tal, lige til højre for datofelten, angives det antal dage bagud der skal vises dagbogsnotater.

Om du ønsker at visningen går 5 eller 20 dage tilbage er en personlig indstilling.


Et nyt dagbogsnotat oprettes ved klik på Skriv notat.

 

Her vises fanen hvor dagbogs notater oprettes.

Tilføj overskrift, notat og elev(er) og klik på Gem.


Søg i dagbogsnotater. Indtast det ønskede søgeord.

 

Den enkelte elevs dagbogsnotater findes under fanen Elever og Personoplysninger.


Udpeg dine eller en kollegas notater.

Dette gøres ved havelåge # + initialer

 #jj


Dagbogsnotaterne er listet med det nyeste notat øverst.

 

Ikonerne til højre giver adgang til rediger, slet, udskriv og send sms til aktuelle elever.


Genvej til Dagbog.

Vælg den orange Opret knap øverst til højre.

og vælg Dagbog.


Find indstillinger for dagbog.

Adgang til denne funktion kræver administrator rettigheder.

Find indstillinger ved klik på skrue ikonet øverst til højre.

Eller

Via Indstillinger – IndstillingerDagbog.

Her kan angives følgende indstillinger: