Skoleåret er ved at være slut, nu skal der udskrives beviser.

Beviserne udskrives i SkolePlan via hovedprogrammet.

Vælg fanen Elevadministration og Eksamensbeviser.

Valg til udskriften – se forklaringerne nedenfor.


 Standpunktskarakterne kommer med på udskriften


Prøvekaraktererne kommer med på udskriften


Beviset udskrives med engelske overskrifter


Beviset udskrives med logo


  Udskriv til pdf med filnavn


Skal udskriftsdatoen være en anden end dags dato markeres i Vis udtalelsesdato og der sættes en dato.

 

 


Sortér beviserne ved udskrift – vælg årgang, samt primær og sekundær sortering.


Ved udskrift på fortrykt blanket markeres i Fortrykt blanket.

Udskriften justeres ved at vælge Juster udskrift.


Udpeg årgang, klasse eller en enkelt elev.

Årgang – markér årgangen

 

eller

Klasse – vælg klasse i dropdown menuen

 

eller

En enkelt elev

Et klik på eleven i oversigten under fanen Elevadministration og klik på fanen Eksamensbeviser.

Den elev der er markeret udskrives hvis der ikke er sat kryds i en årgang.

 


I feltet fraværskode vælges hvordan tomme felter skal vises.

 

0 – her er ingen markering i tomme felter

1 – her er markering i det sidste felt

2 – her er markering i begge felter

Elever der er fritaget, syge eller udeblevet vil have et blankt felt ved valg af  fraværskode 0 og 2. Ved fraværskode 1 vises fraværskoden på beviset. Se mere i den blå fane “Udskrift af bagsiden (bevis)” nederst på siden.


Ændring af farven på beviset vælg Skrift farve.


Markér her 

hvis en elev i 10. klasse har aflagt en eller flere af de bundne prøver på 9.kl. niveau og skal have bevis for folkeskolens afgangseksamen istedet for bevis for folkeskolernes 10. klasseprøver.

! Hvis de obligatoriske udtræksprøver i 9. klasse er aflagt på en anden skole end den, hvor beviset for folkeskolens afgangseksamen bliver udstedt, skal skolens navn og adresse fremgå i bemærkningerne til beviset.


Når de ønskede indstillinger for udskriften er valgt klik på Udskriv


Beviser 9. klasse

 • Elever i 9. klasse der har opnået et gennemsnit på 2,0 eller derover ved folkeskolens obligatoriske prøver får udstedt bevis for folkeskolens afgangseksamen.
 • Elever i 9. klasse der ikke opnår et gennemsnit på 2,0 ved folkeskolens obligatoriske prøver får udstedt bevis for folkeskolens 9. klasseprøver.

SkolePlan udskriver automatisk det rigtige bevis afhængigt af elevens gennemsnit.

Beviser 10. klasse

 • Elever i 10. klasse der har afsluttet prøverne i 10. klasse får bevis for folkeskolens 10. klasseprøver.
 • Elever i 10. klasse der har aflagt prøve i en eller flere af de bunde prøver på 9. kl. niveau får udstedt bevis for folkeskolens afgangseksamen.

Elever i 10. klasse får udskrevet bevis for folkeskolens 10. klasseprøver. Skal de have bevis for folkeskolens afgangseksamen markeres i udskriften i 9.kl. bevis for 10.kl.

 

Læs mere om de enkelte beviser i de blå faner.

 • Bevis for folkeskolens afgangseksamen

  Bevis for folkeskolens afgangseksamen udskrives til de elever i 9. klasse, der har opnået et gennemsnit på 2,0 eller derover ved folkeskolens obligatoriske prøver, eller elever i 10. klasse, som har aflagt prøve i en eller flere af de bundne prøver på 9. kl. niveau.

  På beviset er gennemsnittet for folkeskolens obligatoriske 9. klasseprøver.

   

  For at bestå folkeskolens afgangseksamen skal eleven aflægge syv obligatoriske prøver. Elevens skal opnå en gennemsnitskarakter på 2,0 (ingen oprunding) i de syv prøver.

  Ved beregning af gennemsnittet indgår

  • én karakter for mundtlig dansk
  • én karakter for skriftlig dansk
   • Prøven i skriftlig dansk består af to delprøver:
    • Én delprøve i læsning og retskrivning
    • Én delprøve i skriftlig fremstilling
  • én karakter for skriftlig matematik
   • Prøven i matematik består af to delprøver:
    • Én delprøve i matematik uden hjælpemidler
    • Én delprøve i matematik med hjælpemidler.
  • én karakter for engelsk mundtlig
  • én karakter for fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geografi
  • én karakter for et udtræksfag i den humanistiske fagblok
  • én karakter for et udtræksfag i den naturfaglige fagblok.

  Beregningen ser sådan ud:
  Gennemsnit = ((Dansk Læsning * 0,25) + (Dansk Retskrivning * 0,25) + (Dansk Skriftlig fremstilling * 0,5) + Dansk Mundtlig + (Matematik Uden hjælpemidler * 0,5) + (Matematik Med hjælpemidler * 0,5) + Engelsk Mundtlig + Fællesprøven i Fysik/kemi, biologi og geografi + Naturfagligt udtræk + Humanistisk udtræk) / 7

  OBS! Elever, der bliver fritaget for en obligatorisk prøve, kan ikke bestå folkeskolens afgangseksamen, og dermed ikke få udstedt et bevis for folkeskolens afgangseksamen. Istedet for de udstedt bevis for folkeskolens 9. klasse prøver.

   


   

 • Bevis for folkeskolens 9. klasseprøver

  Elever i 9. klasse der ikke opnår 2,0 i gennemsnit ved folkeskolens obligatoriske prøver får udstedt et Bevis for folkeskolens 9. klasseprøver.

 • Bevis for folkeskolernes 10. klasseprøver

  Elever i 10. klasse der har afsluttet prøverne i 10. klasse får udstedt et bevis for folkeskolens 10. klasseprøver.

  Elever i 10. klasse kan forbedre deres karakterer i dansk, matematik og engelsk fra 9. klasse, og dermed bestå folkeskolens afgangseksamen. De kan få udstedt Bevis for folkeskolernes 10. klasseprøver og Bevis for folkeskolens afgangseksamen.

  !Elever, der har været fritaget for en eller flere prøver eller delprøver i dansk, matematik og engelsk i 9. klasse, kan ikke forbedre karaktererne i 10. klasse, og dermed bestå folkeskolens afgangseksamen.

Få mere info om beviset i de blå faner.

 • Markeringer på beviset

  Sæt x på beviset for at vise hvilke bilag der er vedlagt.

  Valg for 9. klasse

  Valg for 10. klasse


  Find vej!


  Vejledning til at lave markeringerne for et helt hold.

  Vælg Elevadministration og Afkrydsning hold.


  Dobbelt klik på hold.

   


  Her ses det valgte hold.

  Klik på pilen i dropdown menuen og vælg den ønskede afkrydsning.

  Skal karakteren fra OSO/projektopgave på beviset markeres Ja i Medtag OSO/projektopgave på eksamensbevis.


  Vejledning til at lave markeringer pr. elev.

  Vælg Elevadministration og dobbelt klik på eleven.


  Vælg fanen Prøver

  og fanen Afkrydsninger og bemærkning.


  Vælg den ønskede markering

  i Status vælges Ja eller Nej.


  Afslut med Gem.

 • Udskrift af bagside (bevis)

  Bagsiden af beviset udskrives særskilt og der vælges om der udover karakterskalaen skal være en forklaring på fraværskoder.

  Eksempel: Fraværskoderne vises på bagsiden af beviset.


  Sådan udskriver du bagsiden af beviset.

  Vælg Elevinformation og Eksamensbevis bagside.


  Vælger du fraværskode 1 vises fraværskoderne på beviset.

  Vælger du fraværskode 0 er feltet blankt.

  Vælger du fraværskode 2 er der en streg i feltet.

   

  Vælg Udskriv.

   

  Eksempel:  Udskrift af bevis når eleven ikke er mødt til prøven i dansk læsning.

  Ved valg af fraværskode 1 vises koden 87 på beviset.

  Ved valg af fraværskode 0 er feltet blankt.

  Ved valg af fraværskode 2 er feltet markeret.


  Vælg Vis udskrift eller Printer.

  Vælg Udskriv.


  Du bliver spurgt om fraværskoderne skal vises på bagsiden.

  Svarer du Ja, vises fraværskoderne på bagsiden, sammen med karakterskalaen.