I SkolePlan kommunikeres med andre brugere (elever, forældre og personale) via beskedsystemet eller via opslag.

Find beskeder

I kolonnen til venstre under fanen Beskeder får du adgang til Indbakke og Opslag.

Tallet markeret med orange udfor beskeder angiver hvor mange ulæste beskeder og opslag du har.

 

Få mere info om Indbakken og Opslag i de blå faner.

 • Indbakke

  Indbakke

   

  I det blå felt “Skriv besked” oprettes en ny besked.

   


  Her oprettes beskeden.


  I feltet Søg i beskeder søges i indbakken.

  Søg på tekst i beskeden eller navn på afsender.


  I kolonnen til venstre vises dine beskeder med den nyeste øverst.


  Beskeden vises i midten og kan besvares ved klik på de blå ikoner under beskeden.

   

   


  Giver adgang til flere funktioner.

   


  Har du brug for kun at få vist de ulæste i indbakken markeres i Ulæste.


  Via Indstillinger får du adgang til autosignatur, autosvar og arkivmapper.

  Her kan du:

  Autosignatur

  Oprette autosignatur

  Autosvar

  Oprette autosvar

  Arkivmapper

  Opret, rediger og slet arkivmapper

  Automatik

  Når indbakken åbnes vises den øverste besked. Skal beskeden ikke åbnes før der klikkes på den ønskede besked markeres i Automatik.

   

   

 • Opslag

  Opslag

  Her er skolens elektroniske opslagstavle. Alle personaler der har adgang til SkolePlan kan oprette et opslag.

  Opslag har samme layout som beskeder.

   


  Opret et opslag ved at vælge det blå felt “Skriv opslag“.


  Indtast de ønskede oplysninger i dit opslag.

  Se forklaring til de forskellige felter nedenfor.


  I overskriften noteres den ønskede overskrift.

  Overskriften vises på forsiden under Status i højre kolonne.


  Skriv opslaget


  Angiv i hvilket tidsrum opslaget skal være synligt.


  Tilføj modtagere af opslaget.


  Udpegnings valg til elever og forældre.


  Udpegnings valg til personale.


  Marker i web, hvis opslaget skal vises på hjemmesiden. Denne funktion kræver en særlig opsætning.


  Skal opslaget vises på infoskærm marker i infoskærm. Vælg alle infoskærme eller udpeg en bestemt infoskærm.


  Skal opslag være fremhævet på infoskærmen markeres i vigtigt.


  Skal modtagerne adviseres om opslaget markeres i adviser.


  Genvej til opret opslag findes i Opret knappen øverst til højre.

Genvej til beskeder findes i den orange Opret knap øverst til højre.