Inden lærerne kan indtaste karakterer i SkolePlan skal administrator åbne op for muligheden for at indtaste karakterer.

 1. Log ind i administrationsdelen af SkolePlan.
 2. Vælg fanen Årsdata
 3. Vælg Grundoplysninger

4. Vælg Karakterer

5. Markér hvilken karakterindberetning der skal åbnes for.

6.  I kan selv ændre overskriften på karakteren.

Termin er til en ekstra karakter der ikke skal indberettes. Anvendes hvis der gives karakterer tidligt i skoleåret.

Fagligt standpunkt anvendes til de standpunktskarakterer der skal indberettes til Karakterdatabasen seneste 1. december/15. januar.

Års-karakter anvendes til de standpunktskarakterer der gives i foråret.

Prøve resultat anvendes til prøvekaraktererne.

7. Når et felt er markeret kan lærerne indtaste karakterer.

 • Elever der er karakter- og prøvefritaget

  Elever der er karakter- og prøvefritaget skal indberettes til Karakterdatabasen.

  Elever der ikke skal have en karakter indberettes på følgende måde:

  Standpunktskarakter

  – indberettes med kode 91 som betyder at standpunktskarakter erstattes af udtalelse.

  Prøvekarakter

  – indberettes med kode FP som betyder fritaget for prøvekrav.


  UP – eleven ikke mødt til prøve

  SP – Eleven sygemeldt