For at bestå folkeskolens afgangseksamen skal eleven aflægge syv obligatoriske prøver. Eleven skal opnå en gennemsnitskarakter på 2,0 (ingen oprunding) i de syv prøver.

 

Ved beregning af gennemsnittet indgår

 • én karakter for mundtlig dansk
 • én karakter for skriftlig dansk
  • Prøven i skriftlig dansk består af to delprøver:
   • Én delprøve i læsning og retskrivning
   • Én delprøve i skriftlig fremstilling
 • én karakter for skriftlig matematik
  • Prøven i matematik består af to delprøver:
   • Én delprøve i matematik uden hjælpemidler
   • Én delprøve i matematik med hjælpemidler.
 • én karakter for engelsk mundtlig
 • én karakter for fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geografi
 • én karakter for et udtræksfag i den humanistiske fagblok
 • én karakter for et udtræksfag i den naturfaglige fagblok.

! Elever, der bliver fritaget for en obligatorisk prøve, kan ikke bestå folkeskolens afgangseksamen, og dermed ikke få udstedt et bevis for folkeskolens afgangseksamen. Istedet for de udstedt bevis for folkeskolens 9. klasse prøver.

 

Bevis for folkeskolens afgangseksamen udskrives til de elever i 9. klasse, der har opnået et gennemsnit på 2,0 eller derover ved folkeskolens obligatoriske prøver, eller elever i 10. klasse, som har aflagt prøve i en eller flere af de bundne prøver på 9. kl. niveau.

På beviset er gennemsnittet for folkeskolens obligatoriske 9. klasseprøver.

 

Få hjælp til alle beviserne og håndtering af dem i SkolePlan.