Elevfoto

Som personale kan du tage foto af en elev og lægge det ind på elevens stamblad.

Via venstre menuen vælger du Elev og Elev foto og kommer til denne side:

Du vælger den relevante elev og klikker på enten "Tag et billede" eller "Vælg et billede" for henholdsvis at tage et foto med mobilens kamera eller at vælge et allerede gemt foto.

Vælger du at tage et foto, får du denne side, hvor du kan se dét, som kameraet peger på. Med kameraikonet nederst til venstre tager du et foto, og med ikonet til højre skifter du mellem kameraet på mobilens forside og på bagsiden.

Et billede, der indeholder tekst

Automatisk genereret beskrivelse

Vil du vælge et foto, bliver du præsenteret for en stifinder-lignende dialog, hvor du udpeger det ønskede foto. Når dette er valgt, får du mulighed for at udvælge et udsnit af fotoet:

Et billede, der indeholder tekst, elektronik, skærm, computer

Automatisk genereret beskrivelse

Når du har valgt dit udsnit trykker du på CROP.

Hvad enten du har valgt eller taget et foto, stilles du nu om til startsiden med det valgte foto klar til at blive gemt på eleven.

Et billede, der indeholder tekst, skærmbillede, skærm

Automatisk genereret beskrivelse

Klik på Gem for at gemme det valgte billede på den valgte elev.